ban

 1. maybetoast
 2. drits
 3. DeleteMePlease45
 4. Elvis Depresley
 5. KingoftheMarsh
 6. lmao3cb
 7. orbitPI
 8. raids
 9. Brando1267
 10. golock
 11. Raizel
 12. Alirio Martinez
 13. ownerdo
 14. IAmAGoodBot
 15. germany170
 16. freshwhite1
 17. dean123
 18. watertao876
 19. Nick Vonbot
 20. joshyd123